Część II – Problem zaufania

W poprzedniej części dowiedzieliśmy się, na jakich fundamentach opiera się Blockchain. Wiemy także, czym jest sieć P2P oraz jak wygląda układ zdecentralizowany sieci P2P. Dodatkowo, dowiedzieliśmy się że Blockchain sam w sobie rozwiązuje problem integralności zdecentralizowanej sieci. Jednakże, ciągle nie wiemy z jakim problemem dokładnie się zmaga. Rozjaśnimy tę kwestię w tej części.

Zacznijmy na początku od pewnej metafory, która przybliży tematykę tej części felietonu.

W wielu językach operuje się czymś w rodzaju powiedzeń obrazkowych, aby opisać jakąś sytuację, np. jakąś chaotyczną grupę. W języku angielskim spotkać się można z określeniem ‘to heard cats’, czyli określeniem opisującym sytuację w której ktoś stara się dyrygować grupie kotów, zwierząt które nie rozpoznają w nikim lidera i są generalnie przeciwstawne władaniu nad nimi przez człowieka, czy też inny scentralizowany autorytet. Ah te koty ? Generalizując, problem który polega na tym, że pewna grupa nie akceptuje lub nie rozpoznaje/uznaje centralnego autorytetu/zcentralizowanego centrum zarządzania wydaje się znajomy? Okazuje się, że z taką sytuacją zmierzy się każdy z nas, kto będzie chciał stworzyć sieć P2P, na którą to składają się niezależne oraz indywidualne ‘nodes’. W takiej sieci nodes nie mają nad sobą żadnej władzy nadrzędnej oraz centralnej kontroli. Problem ten łączy się bezpośrednio z zaufaniem między ‘node’ami. Rozwiązanie dostarcza Blockchain.

Zaufanie

Aby nie wdawać się zbytnio w rozważania nad samym systemem P2P oraz funkcjonowaniem, musimy zaznaczyć że zaufanie w odniesieniu do systemów P2P opiera się na fakcie, że ludzie przyłączają się do niego i będą udostępniać dane w systemie. Pod warunkiem, że ufają systemowi na podstawie funkcjonowania systemu, bezpieczeństwa jakie system zapewnia ich poufnym danym. Sprawnie funkcjonujący system, czyli taki który jest integralny jest podstawą zaufania systemów P2P. Integralność systemu jest potrzebna, aby spełnić oczekiwania użytkowników i wzmocnić ich zaufanie do systemu. Jeśli zaufanie użytkowników zostanie nadszarpnięte z powodu braku integralności, użytkownicy zrezygnują z określonego systemu, co w rezultacie spowoduje przestanie funkcjonowania. Zatem zadajmy ważne pytanie, w jaki sposób zachować integralność systemu P2P?

  • Dostępna wiedza odnośnie każdego node’a

Blockchain osiąga oraz utrzymuje stan integralności w systemach P2P, które zawierają nieznaną liczbę node’ów o nieznanej wiarygodności i solidności. Problem ten nazywany jest Problemem Bizantyjskich Generałów. Jak odnieść zwycięstwo jeśli w twojej armii znajdują się zdrajcy, sabotujący atak lub po prostu nie biorący w nim udziału? Od tej pory przypiszmy im określenie ‘bad actor’.

 

Na koniec drugiej części felietonu, zostawię Cię z definicją Blockchainu, abyś mógł ją przeanalizować i z tą wiedzą zaczął czytać Część III.

Blockchain to czysto rozproszony system P2P, który stanowi rejestr/system księgowy wykorzystujący za jednostkę – jednostkę oprogramowania, składającą się z pewnego algorytmu. Algorytm ten, rozporządza danymi pochodzącymi z bloków transakcji, aby wspólnie z pomocą kryptografii oraz narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemu, osiągnąć i zachowywać integralność całej sieci P2P, inkorporującej Blockchain.

W kolejnej części zagłębimy się w tematykę problemu własności oraz problemu podwójnego wydatku, które są fundamentalnymi kwestiami Blockchain…

IamHellToday

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz