Ledger

2023-12-16

Ledger hack

W dniu 14 grudnia 2023 r. doszło do znaczącego naruszenia bezpieczeństwa firmy Ledger, producenta sprzętowych portfeli kryptowalutowych z siedzibą w Paryżu.